Bán XE TẢI DAEWOO 14 TẤN THÙNG MUI BẠT – KC6C1 6X2 chạy êm và an toàn, giảm giá cực mạnh

Bán XE TẢI DAEWOO 14 TẤN THÙNG MUI BẠT - KC6C1 6X2 chạy êm và an toàn, giảm giá cực mạnh

Bán XE TẢI DAEWOO 14 TẤN THÙNG MUI BẠT – KC6C1 6X2 chạy êm và an toàn, giảm giá cực mạnh